สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ที่เกี่ยวข้องกับรองเท้าหิน