สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ท่อดับเพลิงโซ่ตะแกรงหม้อไอน้ำ