สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องจักรที่ใช้มีความสะอาดเหมือนใหม่