สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เหมืองต้องการอุปกรณ์ที่ชำรุดหรือไม่