สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รายละเอียดการติดต่อของตัวคั่นแม่เหล็กแร่เหล็กใน