สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ซึ่งซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดสำหรับการวาดภาพเหมือง