สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องบดแนวตั้งแบบจีนเอาท์พุทสูงสุดมม