สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การพนันเป็นสิ่งที่ต้องทำสำหรับเมนเดอร์บีไชร์