สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การจัดหาเงินทุนโครงการออสเตรเลียสำหรับโรงงานสร้างประโยชน์แร่เหล็ก