สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

มินิผู้จัดจำหน่ายบดมาเลเซีย