สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตอร์ปิโดที่ใช้ในการบดกราม