สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

คุณลักษณะใดที่ควรตรวจสอบเมื่อทำการประเมินค่าโรงงานปูนซีเมนต์