สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ใช้เครื่องบดแบบเคลื่อนที่ได้สำหรับโรงงานหิน