สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงโม่ลูกแร่คอนกรีตเปียกแผ่น