สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดแร่ทองแดงขายในเซอร์เบีย