สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การดำเนินการบดสมบูรณ์เพื่อขาย