สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงโม่แป้งโม่แป้งโรงโม่หิน