สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานความเข้มข้นแร่เหล็กของไนจีเรีย