สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

บดกรามโดยทั่วไปจะมีข้อบกพร่อง