สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การประมวลผลแห้งของแร่เหล็กบด