สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานลูกชิ้นแห้งกวางตุ้ง