สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ตัวแทนจำหน่ายที่อยู่ของบด