สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องจักรใดที่จำเป็นสำหรับการขุดแร่เหล็ก