สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สถานที่ผลิตเครื่องบดเพลาคู่