สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ซื้ออุปกรณ์บดและคัดกรองหินอ่อน