สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ขั้นตอนการเปิดโรงงานทรายและกรวดในพื้นที่ชนบทมีอะไรบ้าง