สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานแห่งใดที่ผลิตเครื่องบดแบบหมุน