สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

หม้อไอน้ำทำงานได้โดยใช้น้ำมันดีเซลตามกฎหมาย