สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กระบวนการผลิตปูนซีเมนต์สำหรับวิศวกรรมปีที่