สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ที่อยู่สมาคมการทำเหมืองแร่และเครื่องกำจัดหิน