สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อันตรายที่เกี่ยวข้องกับพืชคั้น