สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ร้อนข้าวสาลีบดราคาเครื่องจักรอินเดีย