สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาของโรงโม่เหมืองในแอฟริกาใต้