สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การเจริญเติบโตของการทำเหมืองแร่การก่อสร้าง