สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

รายการอุปกรณ์การแปรรูปแร่