สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

การติดตั้งเครื่องบดอยู่ในโควต้านั้น