สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ใช้การขุดฮาร์ดร็อคเพื่อขาย