สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

กรวยท้ายกระดาษผู้ผลิตไนจีเรีย