สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เฟลด์สปาร์บดที่ดีที่สุดของอิตาลี