สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ราคาบดกรามความจุตันต่อชั่วโมง