สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อุปกรณ์บดหินโดโลไมต์เหล็ก