สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ผู้นำเข้าเครื่องบีบอัดสายใน