สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ไม้เลื้อยโคนหน้าจอแตกสถานีเคลื่อนที่