สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

น้ำหนักสวิทช์ตัดเข็มขัดป้อน