สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ไอคอนของอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย