สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

อินโดนีเซียโรงอบแห้งถ่านหินอินเดีย