สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางวิศวกรรมเหมืองแร่