สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

สวมใส่ชิ้นส่วนของแร่บดลูกบด