สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

ไม้ยิงความร้อนหม้อต้มน้ำร้อนน้ำมัน