สี:

ส้ม สีฟ้า สีเหลือง

โรงงานถ่านหินโรงงานถ่านหินทำงาน